Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de navolgende personen:

Verder wordt de groep bijgestaan door een aantal ouders van de jeugdleden uit de speltakken dolfijnen en verkenners.


Dringende zaken?! Mail naar:

groepsbestuur@kareldoorman.nl

Waarom heeft de groep een bestuur?


Je hoort vaak, er wordt toch wat af vergaderd, WAT doen zij dan? Heeft de groep daar iets aan?


Nu hebben wij in de groep een viertal speltakken, jeugdleden vanaf 7 t/m 10 jaar heten Dolfijnen, van 10 t/m 17 jaar heten zij Zeeverkenners en van 17 t/m 25 jaar heten zij loodsen of speltakleiding. Hoe ouder de leden worden, hoe zelfstandiger zij willen zijn. En dat gebeurt ook in onze groep, de kans krijgen om zelf dingen te gaan regelen is juist een van de grondslagen van Scouting, wereldwijd!! Binnen elke speltak kom je eerst binnen, beleeft en ervaart dingen en als het goed gaat leer je ook van alles. In de loop der tijd ga je ook steeds meer zelf ondernemen, je leert om in jouw groepje, (bijv. bak) zaken op elkaar af te stemmen en geregeld te krijgen.


Dat geld ook voor de groep als geheel. Wanneer jouw speltak een vaardag heeft, kan het niet zo zijn dat de andere leden er al met de boten uit varen zijn. Zo gaan wij in de winter een opleiding Zwemmend Redden doen, onderhouden wij de boten, kopen wij met regelmaat nieuwe materialen, denk aan zeilen, verf voor boten, tenten, riemen enz enz. Ook zorgen zij voor het noodzakelijke onderhoudspeil van varend en niet varend (clubhuis) materiaal. En voor dat alles moet wel geld zijn. Het is duidelijk een groep draait niet zomaar. Je moet dus onderling en met de buitenwereld afspraken maken. Je kunt dat met een ander woord besturen noemen.


Ook willen de ouders van te voren weten wat de speltakken normaal gesproken doen, hoe denken zij over bepaalde vragen of situaties.


En dat is dus wat het bestuur doet. Daarnaast onderhoud zij contacten met de gemeente Bergen op Zoom, Regionale Admiraliteit Zeeland, Scouting Nederland, een aantal bedrijven om ons heen, andere Scouting groepen in Belgie, zwembad de Schelp, onze bank, verzekeringsmaatschappijen, onze buren bij de watersport vereniging de Schelde, enz., enz..