Financiën

Om leuke activiteiten te kunnen ondernemen vragen wij van onze leden een bijdrage. Hieronder staat alle relevante informatie hierover vermeld.

Voor vragen over het onderstaande kunt u contact zoeken met de penningmeester van de Karel Doormangroep via email adres: penningmeester@kareldoorman.nl.

Tarieven

In onderstaande overzichten zijn de tarieven voor het jaar 2021 weergeven.

SOL

Alle gegevens worden ook verwerkt in Scouting Online (SOL). Via SOL (www.sol.scouting.nl) kun je zelf je persoonlijke gegevens beheren met je scoutingnummer. Hier kun je alle persoonlijke informatie controleren en eventueel aanpassen.

In SOL houdt de groep een verenigingsgegevensbestand bij, waardoor wij in staat zijn te communiceren met de ouders/verzorgers, een administratie te voeren, de vorderingen van de leden in kaart te brengen en gegevensuitwisseling tot stand te brengen met Scouting Nederland. De groep volgt hierin de bepalingen, gesteld in de Wet op de privacy.

Automatische incasso

Om de betalingen zo goed mogelijk te kunnen bijhouden, maakt de groep gebruik van automatische incasso. Bij het moment van inschrijving wordt dit direct verwerkt.

Hier volgen enkele spelregels:

Als je het niet eens bent met een afschrijving kunt je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag hier ook naar de voorwaarden. Stuur tevens een email naar penningmeester@kareldoorman.nl met de reden van de terugboeking.

Bij achterstand in de contributie wordt er €2,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Als door toedoen van een lid de contributie niet kan worden geïnd, kan bij een achterstand van 4 maanden het lidmaatschap eenzijdig door ons worden opgezegd.

Het afmelden als lid kan uitsluitend schriftelijk of per email worden gemeld aan de ledenadministratie (ledenadministratie@kareldoorman.nl). Vul ook het afmeldingsformulier in. Opzegging dient minimaal één maand van tevoren plaats te vinden.

Heb je nog vragen, neem dan even contact op met de leiding of de ledenadministratie, via ledenadministratie@kareldoorman.nl.

Team financiën